Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim

Dla Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim zaprojektowaliśmy i stworzyliśmy rozbudowany serwis internetowy.

Serwis został przygotowany zgodnie z wytycznymi klienta, któremu zależało przede wszystkim na funkcjonalności oraz użyteczności strony, a także jej łatwej obsłudze. W ramach usługi zaprojektowaliśmy szatę graficzną korespondującą z logotypem klienta i stworzyliśmy kompletny serwis www.